Zamknij
REKLAMA

Kim jest deweloper? Czym się zajmuje?

10:36, 08.06.2022 | materiał partnera

Deweloper jest przedsiębiorcą zajmującym się realizacją inwestycji budowlanych. Co to oznacza? W pierwszej kolejności kupuje on grunt, następnie zajmuje się tworzeniem projektu nieruchomości przy pomocy architektów oraz dba o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. W kolejnym kroku pozyskuje kapitał do realizacji nieruchomości i ją buduje. Na samym końcu zajmuje się zarządzaniem obiektem, który w całości lub w części wynajmuje albo sprzedaje.

Kim jest deweloper?

Deweloper pod względem formalnym jest inwestorem, którym może być osoba fizyczna lub prawna. Buduje on nieruchomości, aczkolwiek niekoniecznie mieszkalne. Na rynku mogą bowiem działać również deweloperzy, którzy stawiają biurowce, obiekty handlowe czy przemysłowe. Co istotne, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku nie budują oni mieszkań dla siebie, ale z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Powszechnie przyjmowaną definicją dewelopera jest ta, która została zawarta w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w skrócie nazywaną ustawą deweloperską. Definicja ta jednak nie jest wyczerpująca. Właściwie ustawa deweloperska wskazuje jedynie, że jest to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Więcej o tym, kim jest deweloper można przeczytać na https://domardevelopment.pl/deweloper-kto-to-i-czym-sie-zajmuje/.

Deweloper i działalność deweloperska

Podstawowym zadaniem dewelopera jest prowadzenie działalności deweloperskiej w dowolnej formie. Osoba fizyczna, która jest deweloperem, prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jest współwłaścicielem budowanej nieruchomości. Rola współwłaściciela może ograniczać się w takim przypadku wyłącznie do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – w całości lub w części. W ustawie deweloperskiej może również znaleźć się pojęcie działalności, która jest zamkniętym katalogiem czynności, jakie deweloper może wykonać, ograniczając się przy tym tylko do ustanowienia i przeniesienia praw własności do nieruchomości. W związku z istniejącymi przepisami prawa, formalnie przyjmuje się, że działalność deweloperska jest wykonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły we własnym imieniu, w celach zarobkowych, której przedmiotem będzie realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego.

Dokumenty do dewelopera przy sprzedaży mieszkania

Przepisy ustawy deweloperskiej dają dużą ochronę prawną nabywcom nieruchomości od dewelopera. Kupujący zgłaszający się po ofertę powinien otrzymać prospekt informacyjny, który będzie wskazywał, co jest przedmiotem sprzedaży. Zgodnie z art. 21 ustawy deweloperskiej kupujący ma prawo do wglądu w określone dokumenty związane z realizowaną inwestycją oraz samym deweloperem. Na żądanie nabywcy deweloper ma obowiązek udostępnić:

  • aktualny stan księgi wieczystej nieruchomości,
  • kopia pozwolenia na budowę,
  • projekt architektoniczno-budowlany inwestycji,
  • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • sprawozdanie finansowe dewelopera za ostatnie dwa lata.

Warto skorzystać z przysługującego prawa i zweryfikować powyższe dokumenty, które pozwolą sprawdzić sytuację finansową dewelopera.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%