Zamknij
REKLAMA
Sprzedaż artykułów instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania itp. w hurtowni , dostawa towarów pod wyznaczony adres. Praca na umowę o prace na okres próbny 2-3 miesiące z możliwością przedłużenia, pełen etat, między godzinami 7.00-16.00 (grafik do ustalenia).
StPr/21/0891
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Przygotowywanie materiału dostarczonego przez magazyn do procesu chromianowania; zawieszanie oraz zdejmowanie kształtowników na linii lakierniczej, wykonywanie czynności związanych z produkcją kształtowników w kolorze drewnopodobnym tj. docinanie folii, obsługa zgrzewarki, odsysanie folii, obsługa pieca, pakowanie, wykonywanie prac związanych ze zdejmowaniem powłoki lakierniczej z kształtowników, pakowanie oraz odpowiednie oznakowanie wszystkich materiałów przekazywanych na magazyn, prace rozładunkowe i załadunkowe wykonywane ręcznie, sprawdzanie zgodności dostaw materiałów z dowodami dostaw pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie materiału do wydania oraz kompletacja wysyłek do klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi magazynowania. Współpraca w zespole rosyjskojęzycznym i pod nadzorem brygadzisty rosyjskojęzycznego. Praca w systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym od poniedziałku do niedzieli w Bielsku-Białej.
StPr/21/0899
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwożenie ofert, przestawienie usług firmy. Firma gwarantuje samochód służbowy oraz telefon System jednozmianowy w godz.: 7.00-15.00 od pn. do pt. Praca na terenie woj. śląskiego. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
StPr/21/0901
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca przy procesach wykończeniowych, obróbka i mycie uszczelek, pakowanie komponentów w kartony. Praca w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 w Bielsku-Białej.
StPr/21/0900
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie pracy biurowej, gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji, obsługa urządzeń znajdujących się w biurze. Obsługa spraw pracowniczych i pobytowych pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy. Proponowane wynagrodzenie brutto 20 PLN /godz. Praca 10 godzin tygodniowo.
StPr/21/0897
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

- Obsługa studentów, słuchaczy oraz kandydatów na studia, - Współpraca z pracownikami administracyjnymi i dydaktycznym Uczelni, - Prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów, - Współprowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, - Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, Praca w stabilnej, rozwijającej się uczelni, stałe i terminowe wynagrodzenie, możliwość udziału w kursach i szkoleniach, miła atmosfera pracy. Praca na pełny etat w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00-16.00 od pon. do pt. Umowa o pracę na okres próbny 3-mce z możliwością przedłużenia.
StPr/21/0895
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Pomoc administracyjna w prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji źródeł ciepła. Pomoc przy archiwizowaniu dokumentacji. Oferta stażu przeznaczona dla osób zarejetrowanych jako bezrobotne. Miejsce stażu: Urząd Miejski, Wydział Ochrony Środowiska i Energii
StPr/21/0907
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przygotowywanie pism i wniosków w celu uzyskania stosownych pozwoleń, zgód, wymaganych przepisami prawa budowlanego i wydawania na jego podstawie przepisów wykonawczych na podstawie poszczególnych zadań inwestycyjnych. Oferta stażu przeznaczona dla osób zarejetrowanych jako bezrobotne. Miejsce stażu: Urząd Miejski, Wydział Inwestycji
StPr/21/0905
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Porządkowanie i archiwizacja dokumentów zgodnie z rzeczowym jednolitym wykazem akt. Przygotowanie do nadania klauzuli wykonalności, katalogowanie i ewidencjonowanie przychodzących tytułów wykonawczych. Oferta stażu przeznaczona dla osób zarejetrowanych jako bezrobotne. Miejsce stażu: Urząd Miejski, Wydział Dochodów Budżetowych
StPr/21/0906
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wykonywanie typowych zadań i czynności uzasadnionych ze względu na typ pracy na oferowanym zleceniu. Przenoszenie i układaniu komponentów na magazynie. Praca stojąca. Występuje podnoszenie i dźwiganie elementów do 5 kg. Ręczne prace transportowe (podnoszenie, dźwiganie, pchanie). Praca wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym.
StPr/21/0904
data rozpoczęcia pracy od 11.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN