Zamknij
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi. Praca w Bielsku-Białej w nowo utworzonej grupie dzieci 3-letnich Praca na pełny etat od pon. do pt. w godz. 07.00 - 17.00 wg ustalonego grafiku (35h/tydzień). Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1110
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Liczenie asortymentu sklepowego za pomocą skanera. Praca dorywcza - termin 08.06.2022r. rozpoczęcie ok godz. 21:00. Praca w godzinach nocnych, zlecenia trwają ok 3-12h.
55/5/2022
data rozpoczęcia pracy od 08.06.2022
wynagrodzenie od od 20 do 21 PLN

Liczenie asortymentu sklepowego za pomocą skanera. Praca dorywcza - termin 06.06.2022r. rozpoczęcie ok godz. 21:00. Praca w godzinach nocnych, zlecenia trwają ok 3-12h.
54/5/2022
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
wynagrodzenie od od 20 do 21 PLN

Wykonywanie typowych zadań i czynności uzasadnionych ze względu na typ pracy na oferowanym zleceniu, montaż podsufitek samochodowych. Praca stojąca. Występuje podnoszenie i dźwiganie elementów do 5 kg. Ręczne prace transportowe (podnoszenie, dźwiganie, pchanie). Praca wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym. Praca w ramach umowy zlecenie w wymiarze 40 godzin tygodniowo (możliwa również w godzinach nocnych). Proponowane wynagrodzenie 19,70 zł na godzinę.
StPr/22/1108
data rozpoczęcia pracy od 10.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- udzielanie pierwszej pomocy; - doraźna pomoc w razie zdrowotnych problemów wychowanków; - podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarzy; - gromadzenie dokumentacji zdrowotnej wychowanków; - prowadzenie ewidencji aktualnych badań profilaktycznych pracowników placówki oraz kontakty z medycyną pracy w sprawie uaktualniania badań; - bieżąca kontrola zaopatrzenia apteczek w podstawowe leki i materiały opatrunkowe. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.00 - 15.00, od pon. do pt. Umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1107
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i instalacji szpitalnych. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.00-15.00 od pon. od pt. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1105
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 359 PLN

Pomoc w trakcie transportu pacjentów do badań, dostarczanie do laboratorium materiału do badań, dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi procedurami, pomoc w czasie karmienia pacjentów, odbieranie od pacjentów tac po posiłkach i umieszczanie w wózkach transportowych, zwracanie uwagi na komplet naczyń w tacy. Praca od pon.do nd. w godzinach 6.00-18.00. Umowa o pracę na okres próbny 3-mce z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1103
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 049 PLN

Salowa/Salowy odpowiada za całokształt powierzonych obowiązków a w szczególności za czystość i porządek wszystkich pomieszczeń na oddziale lub w innej komórce organizacyjnej, do której został przydzielony. Wykonywanie zadań na optymalnym poziomie jakościowym i ilościowym. Praca w godz. 6.00-18.00 od pon. do ndz. Umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1102
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 049 PLN

1. Utrzymanie czystości i porządku, chodników, placów i dróg dojazdowych, wejścia głównego i SOR. 2. Utrzymywanie czystości i porządku terenów zielonych. 3. Odśnieżanie terenów należących do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ręcznie, posypywanie powierzchni śliskich (chodniki, schody). 4. Doraźna pomoc przy rozładunku, w przypadku dostaw dużych oraz ciężkich towarów. 5. Transport pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz na zewnątrz budynków bielizny i pościeli, odpadów medycznych i komunalnych. Praca w ramach umowy zlecenie na okres 6 miesięcy.
StPr/22/1101
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Sprzedaż odzieży męskiej, ekspozycja towaru. Miejsce stażu: Moda-Pol Oferta stażu przeznaczona dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni.
StPr/22/1113
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN