Zamknij
REKLAMA
Praca interwenta kryzysowego, prowadzenie konsultacji indywidualnych, prar, rodzin - dla osób znajdujących się w kryzysie, interwencje kryzysowe w terenie, obsługa telefonu interwencyjnego, prowadzenie dokumentacji. Praca w systemie trzyzmianowym w godz. 6.00-14.00-22.00-6.00 od pon. do niedz. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca od 01.06.2021.
StPr/21/0919
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Sprzedaż materiałów medycznych oraz towarów refundowanych w sklepie stacjonarnym, wystawianie dokumentów handlowych, kompleksowa obsługa klienta, doradztwo medyczne. Praca od pn do pt w godz. 10.00-14.00.
StPr/21/0924
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 1 500 PLN

Zaspakajanie potrzeb Klientów zgodnie ze strategią Makro poprzez efektywne zarzadzanie i organizację procesów sprzedaży na stoisku. - realizacja celów operacyjnych oraz budżetu sprzedaży; - budowanie partnerskiej współpracy i doradztwo sprzedażowe; - dbałość o minimalizację ubytków; - współudział w zarządzaniu zespołem pracowników, motywowanie i dbałość o ich rozwój; - wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z pracą. Umowa na okres próbny 3-mce z możliwością przedłużenia. Praca w równoważnym systemie trzyzmianowym od pon. do nd. w godz. 5.00-13.15, 13.00-21.15 oraz 21.00-5.15. Możliwość dopasowania godzin pracy do rozkładu jazdy autobusów.
StPr/21/0923
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Udzielanie poradnictwa i wsparcia psychologicznego podopiecznym Placówek Wsparcia Dziennego i ich rodzicom, prowadzenie spotkań indywidualnych i zajęć grupowych z podopiecznymi placówki, prowadzenie spotkań o charakterze terapeutycznym, warsztatów edukacyjno-profilatycznych z rodzicami podopiecznych świetlicy, rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji psychologicznej, konsultacje i współpraca z psychologami, wychowawcami, współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka. Praca w systemie jednozmianowym w godz.: 10.00-18.00 (według grafiku) od pn. do pt. Praca w Świetlicach na terenie Bielska-Białej. 1/1 etatu - ul. Klemensa Matusiaka 6, Jaskrowa 11, J. Chrzciciela 22- wynagrodzenie od 3.350,00 zł brutto 4/5 etatu - ul. Skargi 4, ul. Sobieskiego 6 - wynagrodzenie od 2680,00 zł brutto 1/1 etatu - ul. Reymonta 5 i Sternicza 8a - wynagrodzenie od 3.350,00 zł brutto
StPr/21/0921
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 3 350 PLN

Praca interwenta kryzysowego, prowadzenie konsultacji indywidualnych, prar, rodzin - dla osób znajdujących się w kryzysie, interwencje kryzysowe w terenie, obsługa telefonu interwencyjnego, prowadzenie dokumentacji. Praca w systemie trzyzmianowym w godz. 6.00-14.00-22.00-6.00 od pon. do niedz. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Praca od 02.08.2021.
StPr/21/0920
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Wykonywanie pracy biurowej, gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji, obsługa urządzeń znajdujących się w biurze. Obsługa kontraktów zagranicznych (głównie z Rosji i krajów UE).
StPr/21/0893
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Montaż, demontaż, serwis zewnętrznych konstrukcji metalowo-drewnianych tj. markizy, pergole, altanki, hale namiotowe. Załadunek, rozładunek, transport towarów. Różne prace warsztatowe. Praca z elektronarzędziami. Praca jednozmianowa od pn-pt w godzinach od 08:00-20:00. Umowa o pracę na okres próbny 3 m-cy z możliwością przedłużenia.
StPr/21/0912
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Wykonywanie pracy biurowej, gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji, obsługa urządzeń znajdujących się w biurze. Obsługa spraw pracowniczych i pobytowych pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy.
StPr/21/0894
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Wykonanie zadań produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi planami ( normy ilościowe ), wykonywanie przezbrojeń i obsługa maszyn, utrzymanie czystości na stanowisku pracy. Wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją stanowiskową, dbanie o powierzone mienie, zgłaszanie do przełożonego awarii maszyn/narzędzi, zgłaszanie do przełożonego problemów związanych z Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem,Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią. Przeprowadzanie wizualnej i pomiarowej kontroli jakości produkowanych półwyrobów/wyrobów, przeprowadzanie kontroli parametrów procesu, deklaracja w system wykonanej pracy ( ilościowa ). Proponowanie działań ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego,prowadzenie nadzoru nad pracownikiem nowozatrudnionym, wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego.
StPr/21/0911
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa firm i klientów, pozyskiwanie nowych klientów. Praca na umowę o prace na okres próbny do 3 miesiący z możliwością przedłużenia, pełen etat, w godz. 7.30-15.30 .
StPr/21/0916
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN