Zamknij
REKLAMA
Nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka ze spektrum autyzmu. Umowa o pracę na zastępstwo na okres roku szkolnego 2022/2023, system jednozmianowy od pn. do pt. w godz. 8.00-12.00 zgodnie z ustalonym planem lekcji. 20/20 etatu.
StPr/22/1647
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 329 do 4 224 PLN

Przygotowanie surówek, sałatek, przygotowywanie przekąsek, wykonywanie poleceń przełożonego. Umowa o pracę na czas określony, system jednozmianowy w godz.: 8.00-16.00 od pn. do pt. Oferta pracy przeznaczona dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, do 30 roku życia, kwalifikujących się do projektu POWER
StPr/22/1646
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Opieka nad osobami starszymi. Praca w Bielsku-Białej, prac od pon. do sob. w godzinach 16.00-20.00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1651
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Przygotowywanie i wydawanie posiłków. Praca zespołowa w kuchni szkolnej. Praca w systemie jednozmianowym od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1653
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków. Praca zespołowa w kuchni szkolnej. Praca w systemie jednozmianowym od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00. Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1654
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie prostych prac produkcyjnych, dbanie o czystość w miejscu pracy. Praca stojąca, ciężka fizycznie (dźwiganie 30 kg). Praca w ramach umowy zlecenie, w wymiarze 160 godzin miesięcznie, od poniedziałku do soboty (zależnie od potrzeb), na terenie woj. śląskiego i całej Polski. Proponowane wynagrodzenie 20 zł brutto na godzinę.
StPr/22/1643
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w tym prowadzenie zajęć w j. angielskim. Praca na pełny etat w godz. 6.00-17.00 wg ustalonego grafiuku od pon. do pt. Umowa na czas zastępstwa od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
StPr/22/1644
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 167 PLN

Praca socjalna z klientami ambulatoryjnymi i hostelowymi. Prowadzenie konsultacji indywidualnych, par, rodzinnycg dla osób znajdujących się w kryzysie. Udzielanie wsparcia w ramach interwencji kryzysowsej. Interwencja kryzysowa w terenie dotycząca traumatycznych wydarzeń. Obsługa telefonu interwencyjnego. Opieka nad mieszkańcami hostel POIK. Współpraca z instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywaniae sytuacji kryzysowych. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań. Praca w systemie trzyzmianowym w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 od pon. do ndz. w Bielsku-Białej. Umowa na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia.
StPr/22/1639
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 850 PLN

Prowadzenie magazynu art. żywnościowych. Składanie zamówień, przyjmowanie i wydawanie dostarczonego towaru. Prowadzenie komputerowej kartoteki magazynowej. Prawidłowe przechowywanie oraz czuwanie nad terminem przydatności do spożycia artykuły żywnościowych. Przestrzeganie zasad sanitarno-porządkowych w magazynie. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 6.00-14.00 od pon. do pt. Umowa na czas zastępstwa.
StPr/22/1640
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca jako logopeda z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia indywidualne oraz grupowe. Praca na pełny etat lub 1/2 etetu ( wynagrodzenie przy 1/2 etatu - 1.750,00 brutto) w systemie jednozmianowym od pon. do pt. w godz. 7.30-15.00 wg grafiku. Umowa na czas określony od 01.09.2022 do 31.08.2023
StPr/22/1632
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN