W marcu 2020 roku nasze życie w pewnym sensie zatrzymało się i zmieniło tempo. Zgodnie z głoszonym apelem „Seniorze zostań w domu” znakomita większość osób starszych zamknęła się w do-mach, wychodząc jedynie w stanach wyższej konieczności. Dobrze powiedzieć „zostań w domu”, ale co dalej...?

reklama
reklama