Nowe stroje dla zespołu Beskid

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury Włókniarzy już po raz drugi stał się beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2020”, dzięki czemu zrealizuje projekt pod nazwą „U źródeł tradycji – zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid".

Warto podkreślić, że do programu wpłynęły aż 1264 wnioski z ośrodków w całej Polsce. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.
Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Z tego właśnie tytułu, Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” doposaży swoją garderobę, uzupełniając ją o nowe stroje, a także dokona renowacji już posiadanych.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
reklama
reklama