Bielska Karta Seniora

By wrzesień 12, 2019 2948
Bielska Karta Seniora Bielska Karta Seniora

 

"Miejsce przyjazne dla seniorów" to program przyjęty na czerwcowej sesji Rady Miejskiej i adresowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej. Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną "Kartę Seniora", upoważniającą do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.

                                                                  

Jak złożyć wniosek o wydanie "Karty Seniora"?

Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez seniora wniosek, można:

  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6,
  • przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Uwaga! Wnioski przyjmowane będą od 16 września 2019 roku.

Jak odebrać "Kartę Seniora"

O możliwości odbioru Karty będziemy informować telefonicznie. Wydawanie Kart odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6. Kartę może odebrać:

  • wnioskodawca za okazaniem dowodu tożsamości,
  • inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Jak korzystać z oferty Programu?

Z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych w ramach Programu można skorzystać za okazaniem "Karty Seniora", która ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem).
Miejsca, gdzie posiadacze "Karty Seniora" będą mogli skorzystać z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu, zostaną oznaczone specjalną naklejką.

Gdzie honorowana jest "Karta Seniora"?

Wykaz Partnerów i innych podmiotów uczestniczących w Programie "Miejsce przyjazne dla seniorów" oraz informacja o rodzajach ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych w ramach Programu, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl

W Programie już uczestniczą:

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej:

- bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Teatr Polski w Bielsku-Białej:

- bilet ulgowy w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 35,00 zł na spektakle zwykłe na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 20,00 zł na spektakle na Małej Scenie.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 20% na zajęcia kulturalne, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – z wyjątkiem zajęć komercyjnych, z których dochód stanowi procent (określony umową) wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia oraz z wyjątkiem zajęć indywidualnych;

- zniżka w wysokości 5,00 zł od ceny biletu na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej:

- bilet w cenie 5,00 zł/godz. z dopłatą 10 gr za każdą rozpoczętą minutę za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 9.00;

- zniżka w wysokości 2,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Start”;

- zniżka w wysokości 1,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Panorama”.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Ostatnio zmieniany czwartek, 12 wrzesień 2019 06:05
reklama
reklama